Pelan Pemasaran

Pangkat Keahlian

Pembelian:
2 Kotak CELLMAXX

+ PANGKAT RUBY

RM300 (SEM)
RM310 (S&S)

100 Point Value
Pembelian:
10 Kotak CELLMAXX

+ PANGKAT SAPPHIRE

RM1500 (SEM)
RM1550 (S&S)

500 Point Value
Pembelian:
20 Kotak CELLMAXX

+ PANGKAT EMERALD

RM3000 (SEM)
RM3100 (S&S)

1000 Point Value
Pembelian:
40 Kotak CELLMAXX

+ PANGKAT DIAMOND

RM6000 (SEM)
RM6200 (S&S)

2000 Point Value


Perkenal produk dan menikmati untung runcit yang lumayan

Point Value (PV)

Point Value merupakan sistem “Mata Wang” yang digunakan oleh pihak syarikat untuk mengira dan membayar bonus setiap minggu. Setiap kotak produk CellMaxx mempunyai 50 PV.

Setiap kali berlakunya pembelian produk melalui penajaan ahli baru atau pembelian ulangan pihak syarikat akan mengira bonus berdasarkan nilai PV yang dibeli dibawah rangkaian / jaringan anda.

Nilai PV yang dikira setiap hari akan dimasukkan ke dalam e-Wallet sebagai bonus harian anda.

E-Point

E-POINT merupakan sistem indek yang digunakan bersesuaian dengan nilai RM yang dibayar oleh pengedar setiap kali membuat pembelian produk.

1 Kotak = e-POINT 50PV

E-POINT boleh digunakan untuk mendaftar ahli baru atau digunakan untuk pembelian ulangan.

Setiap pembelian yang dilakukan samada melalui syarikat atau stokis yang dilantik pengedar akan menerima E-POINT dengan nilai yang sama bersesuaian dengan nilai RM yang telah dibayar oleh mereka. E-POINT ini akan dimasukkan ke E-POINT wallet mereka dalam tempoh 24jam berikutnya. Sekiranya mereka gagal menerima E-POINT tersebut dalam tempoh yang ditetapkan pengedar dikehendaki berhubung dengan pihak yang bertanggungjawab dengan serta merta.
Setiap pengedar digalakkan untuk memastikan pendapatan keseluruhan mencapai had minimum untuk potongan Auto Maintenance bulanan.

Pengedar tidak dibenarkan “Top Up” dan potongan akan dibuat melalui pendapatan mereka setiap hari.

Pengedar yang tidak mempunyai Auto Maintenance pada bulan tersebut akan memberikan impak kepada pendapatan bonus pembangunan “Development” dan bonus padanan “Dynamic” mereka pada bulan yang berikutnya.

Potongan maksimum untuk Auto Maintenance adalah 3 bulan (Advance). Pihak syarikat tidak akan membuat potongan melebihi 3 bulan (Advance).

Pengedar yang mempunyai Auto Maintenance akan diberikan 2 kotak CellMaxx dan nilai 100 PV akan dikira untuk tujuan pembayaran bonus.
Setiap pengedar yang mencapai tempoh 365 hari diwajibkan untuk memperbaharui keahlian mereka setiap tahun (dengan pembelian satu kotak CellMaxx) supaya PV terkumpul yang belum dibayar dalam tempoh tersebut tidak akan hilang.

Pengedar hendaklah melakukan “renewal” tersebut sebelum tempoh keahlian mereka tamat.

Tempoh sebulan lebih awal diberikan untuk melakukan “renewal”.

"Renewal" hanya boleh dilakukan dengan menggunakan wang dari e-wallet.

4 Jenis Bonus Lumayan

1: Bonus Pengenalan

Perkenalkan perniagaan atau produk dan nikmati bonus pengenalan sehingga 60%


Teruskan

2: Bonus Pembangunan

Bantu kumpulan anda dan nikmati sehingga 20% dari penjualan yang berlaku dalam kumpulan


Teruskan

3: Bonus Padanan

Nikmati sehingga 15 Generasi “LIFETIME DYNAMIC BONUS” setiap hari dari kumpulan anda


Teruskan

4: Bonus Kepimpinan

Nikmati sehingga 4% “TOTAL GROUP OVERIDING SALES PV” atau 1% “TOTAL COMPANY TURNOVER SALES PV” sebagai pendapatan pasif setiap bulan

Teruskan

1: Bonus Pengenalan

Penajaan “SPONSOR” pengedar baru. Penajaan Tanpa Had
Naik taraf pangkat “UPGRADE” oleh Downline
Pembelian semula produk (repeat order) / Repurchase oleh Downline
Auto maintenance setiap bulan oleh setiap Downline
Renewal sekotak setahun sekali oleh setiap Downline


Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda Produk Ruby Pembayaran bonus adalah sebanyak 30% dari nilai PV (Point Value)
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda Produk Sapphire Pembayaran bonus adalah sebanyak 40% dari nilai PV (Point Value)
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda Produk Emerald Pembayaran bonus adalah sebanyak 50% dari nilai PV (Point Value)
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda Produk Diamond Pembayaran bonus adalah sebanyak 60% dari nilai PV (Point Value)

2: Bonus Pembangunan

Dibayar berdasarkan kiraan PV terkumpul setiap hari hasil dari Pembelian Produk / Penajaan Pengedar Baru / Naik Taraf Downline atau Auto Maintenance yang berlaku di dalam rangkaian / jaringan anda
Pengiraan bonus berdasarkan PV terkumpul yang paling rendah samada berlaku di sebelah kiri atau kanan rangkaian anda
Peratusan pembayaran berdasarkan Pangkat dan Status Auto Maintenance anda pada bulan yang sebelumnya
Baki PV yang masih belum dibayar di sebelah kaki yang besar akan dibawa ke hari yang berikutnya
Walaupun anda tidak mempunyai Auto Maintenance pada bulan yang sebelumnya anda akan tetap menikmati Bonus Pembangunan dan PV terkumpul tidak akan hilang
Setiap pangkat mempunyai had pendapatan maksima setiap hari


Bantu rangkaian anda membina rangkaian anda
Bonus Pembangunan
Bantu rangkaian anda membina rangkaian anda
Bonus Pembanguanan2
Bantu rangkaian anda membina rangkaian anda
Bonus Pembanguanan2

Mengikut Pangkat

Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda

Pangkat Ruby
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda

Pangkat Sapphire
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda

Pangkat EMERALD
Perkenal perniagaan dan bina rangkaian anda

Pangkat DIAMOND

3: Bonus Padanan

Dibayar berdasarkan pendapatan bonus pembangunan “Development” harian setiap pengedar di dalam rangkaian / jaringan anda
Pengiraan bonus padanan “Dynamic” dihadkan kepada 15 generasi dan dibayar walaupun ianya berlaku di dalam satu kumpulan sahaja
Syarat utama untuk melayakkan anda mendapat bonus padanan “Dynamic” adalah anda perlu mempunyai Monthly Auto Maintenance
Tiada had maksimum ke atas jumlah pendapatan yang mampu dijana melalui bonus padanan “Dynamic”. Lebih ramai pengedar yang mampu anda bantu untuk mempunyai pendapatan dari bonus pembangunan “Dynamic” di dalam 15 generasi maka lebih besar pendapatan “Development” anda
"Built The People and People Will Built The Business for You


Bantu rangkaian anda membina rangkaian anda
Bonus Pembangunan

3: Bonus KepimpinanBantu rangkaian anda membina rangkaian anda
Bonus Pembangunan

Jika anda menanti nanti peluang dan masa yang tepat…
Sekarang adalah MASANYA…TEMPAH SEKARANG